Lägesrapport texturerna

Alla årstiderna är nu klara i texturserien som skall ligga som bas för den nya landclassen för Sverige.
Återstår att göra är nattexturer och M-texturer till några av texturerna. M-texturer är maskningstexturer
som gör att man inte ser några skarvar mellan texturerna och att de ansluter snyggt till varandra.
De är kinkiga och tar sin tid. Dessutom är de urtråkiga att göra. Skall försöka bli färdig med detta till månadskiftet. (mer…)